Patrick Cohen
photography

To me photography is a constant battle between abstraction and realization. Omitting context and purifying shapes for mere aesthetic pleasure; but then again telling a story from the real world, my world with which I argue. Commenting and questioning critically. This leads to the refusal to get caught in the straitjacket of my “own style”. Still, there are constants anyway: wonder and curiosity. The rest is for the spectator to imagine. Although sometimes I can't help but destroy the viewer's impression with my own story.
*******
Fotografie is een voortdurend gevecht tussen abstractie en concretisering. Context weglaten en vormen uitpuren ten behoeve van louter esthetisch genot; maar dan weer gaan voor een verhaal uit de echte wereld, mijn wereld waarmee ik in discussie ga. Commentaar geven, bevragen. Dit leidt tot de weigering me op te sluiten in het keurslijf van een “eigen stijl”. Toch zijn er constantes: verwondering en nieuwsgierigheid. De rest is aan de toeschouwer om in te vullen. Hoewel ik het soms niet kan laten om de impressie van de kijker te torpederen met mijn eigen verhaal.